Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски

Ivano-Frankivsk State Technical University of Oil and Gas is the higest educational-research establishment of higer learninglthat has the fourth accreditation level and trains specialists and researchers for the oil and gas industry, lit is the main center of petroleum engineering education and research in Ukraine.!The main trends of the University activities are:

— Training specialists for the oil and gas, geological, < machine-building, instrument building and other allied-- ofa-^ ^^ branches of the national economy of Ukraine. "

— Carrying out fundamental and applied researches, development of new and improvement of the existing technologies, equipment and control systems for the national economy.

— Training higly qualified specialists — candidates of science (Ph. D) and doctors of science.

— Integration of the University into the world educational process and science, and training engineers and researchers for foreign countries.

The Ivano-Frankivsk-State Technical University of

По-украински

Івано-франківський Державний Технічний Університет Олії і Gas є установа higest освітнього дослідження higer learninglthat має четвертий рівень акредитації і навчає фахівців і дослідників для промисловості нафти і газу, lit - головний центр нафтової технічної освіти і досліджують в Україні.!Головні тенденції Університетської діяльності є:
- Учбові фахівці для нафти і газу, геологічний < машинобудівна, інструментальна будівля і інший союзницький-- ofa-^ ^^ гілки народного господарства України. "
- Проводячи наукові фундаментальні і прикладні дослідження, розвиток нового і удосконалення існуючих технологій, устаткування і управляють системами для народного господарства.
- Навчаючи higly компетентні фахівці - кандидати науки(Ph. D) і доктори науки.
- Інтеграція Університету у світовому освітньому процесі і науці, і учбових інженерах і дослідниках для зарубіжних країн.
Державний для Івано-Франківська Технічний Університет