Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-русски

1.4. Период стабилизации туристско-краеведческой деятельности учащихся (1960 – 90 годы)
Период 60-х годов - период «оттепели» - характеризуется подъемом внешкольной деятельности. Возникают детские автотрассы, клубы моря¬ков, речников, детские и юношеские астрономические общества, появля¬ются специальные учреждения по работе со старшеклассниками (Дома комсомольцев-школьников, военно-спортивные клубы и др.), укрепляется их материально-техническая база. Широко распространяется инициатив¬ное строительство, на комсомольские средства построены Дворцы пионе¬ров в Воркуте, Котласе, Южно-Сахалинске, Новополоцке и др. На базе крупных предприятий, научно-исследовательских институтов, колхозов были созданы станции юных техников и юннатов, воен¬но-технические школы.
В 60-е годы разработанные теоретиками внешкольной принципы единства воспитательных воз¬действий на ребят, получают конкретизацию в практическом взаимодейст¬вии внешкольного учреждения и школы. При этом можно выделить ведущие линии

По-украински

1.4. Період стабілізації туристсько-краєзнавчої діяльності учнів(1960 - 90 років)
Період 60-х років - період " відлиги" - характеризується підйомом позашкільної діяльності. Виникають дитячі автотраси, клуби моря¬ков, річковиків, дитячі і юнацькі астрономічні суспільства, появля¬ются спеціальні установи по роботі із старшокласниками(Будинки комсомольців-школярів, військово-спортивні клуби та ін.), зміцнюється їх матеріально-технічна база. Широко поширюється ініціатив¬ное будівництво, на комсомольські засоби побудовані Палаци піоні¬рів у Воркуте, Котласе, Південно-Сахалінську, Новополоцке та ін. На базі великих підприємств, науково-дослідних інститутів, колгоспів були створені станції юних техніків і юннатів, воен¬но-технические школи.
У 60-і роки розроблені теоретиками позашкільної принципи єдності виховних віз¬дій на хлопців, отримують конкретизацію в практичному взаимодейст¬вии позашкільної установи і школи. При цьому можна виділити провідні лінії