Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски

Dissertation is devoted the issue of the day of comparative analysis of training of scientific and scientifically pedagogical personnels of higher qualification of Russian Federation and Ukraine.
The analysis of pedagogical theory and applied questions of forming and providing of effective activity is carried out at training of scientific and scientific-pedagogical personnels of higher qualification of Russia and Ukraine on the modern stage and in a historical context. The comparative analysis of quantitative changes is done in the system of higher education, the dynamics of growth of scientific-pedagogical shots is analysed.
The special attention is turned on the state and progress of aspirantury and doktorantury of Russian Federation and Ukraine trends taking into account the Bolonskogo process and ukazanny way of approaching them to the European standards.

По-украински

Дисертація присвячена результат дня порівняльного аналізу навчання наукового і науково педагогічні персонали вищої кваліфікації Російської Федерації і України.
Аналіз педагогічної теорії і застосував питання формування і забезпечення ефективної діяльності здійснюється в навчанні наукових і науково-педагогічних персоналів вищої кваліфікації Росії і України на сучасній стадії і в історичному контексті. Порівняльний аналіз кількісних змін робиться в системі вищої освіти, динаміка зростання науково-педагогічних ударів проаналізована.
Особлива увага спрямовується на державу і прогрес aspirantury і doktorantury Російської Федерації і українські тенденції зважаючи на Bolonskogo обробляють і ukazanny шлях наближення до них до Європейських стандартів.