Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски

THEORISTS HAVE LONG argued that when a country has a vigorous associational life it is better able to create and maintain a democracy. When citizens interact often, join groups, and trust each other, their relationships aid democratization by crystallizing and organizing opposition to a non-democratic regime.

По-украински

ТЕОРЕТИКИ ДОВГО заперечили, що, коли країна має енергійне асоціативне життя, це краще здатний створити і підтримувати демократію. Коли цивільна інтермедія часто, приєднайтеся до груп, і трастовий один одного, їх стосунки допомагають демократизації, кристалізуючи і організовуючи опозицію до недемократичного режиму.