Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски


some facts of the british history
celts and romans.The first inhabitants of Britain were the celts.they crossed the English channel many centuries before the christian era.the celts or britons practised agriculture and dug up minerals such as tin,lead and gold.Their religion was Druidism and their priests,the Druids,were famous for their magic arts.Roman legions led by Julius Caesar invaded Britain in 55 BC.The Romans eventually conquered much of the island and ruled it for almost 400ears.They built cities,country estates, bridges,and roads.The Romans could not control the entire island.In the northern part of britain,in the area known today as Scotland,lived peoples called the Picts and the Scots.

По-украински

деякі факти british історії
celts і romans.Перші мешканці Британії були celts.вони перетнули Англійський канал багато століть перед християнською ерою.celts або британці застосував сільське господарство і вирив мінерали як наприклад олово, приводять і золото.Їх релігія була Druidism і їх священики, Друїди, були знамениті їх магічними мистецтвами.Римські легіони, приведені Юлієм Caesar, вторглися Британію в 55 BC.Римляни кінець кінцем завоювали багато що з острова і управляли цим для майже 400ears.Вони побудували міста, маєтки країни, мости, і дороги.Римляни не змогли управляти повним островом.У північній частині britain, в області, відомій сьогодні як Шотландія, прожив народи назвав Picts і Шотландця.