Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

З середини 90-х років ХХ століття виробництво товарної картоплі з колективних господарств почало переходити в приватний сектор. Так, у 2000-2002 роках в ньому було зосереджено 98% площ, зайнятих під цією культурою. На сьогодні ми майже не зустрічаємо господарств, де б картопля зайняла більше 100 га: в фермерських господарствах площі становлять 15-30 га; в селянських господарствах — 0,5-1 га, і лише іноді зустрічаються господарства з більшими розмірами посівів. В зв’язку з цим виникла потреба розробити чіткі рекомендації саме для цієї категорії виробників крохмалистої. Технологія виробництва картоплі складається з ряду елементів: осінньої та весняної підготовки ґрунту, системи удобрення, підготовки насіннєвого матеріалу, садіння та догляду за посівами, збирання та зберігання вирощеного врожаю.

Розміщення посівів.

Виходячи з біологічних особливостей культури, а саме — слаборозвиненої кореневої системи, потреби в значній кількості кисню в ґрунті при формуванні столонів і накопиченні

По-английски

From middle of 90th of ХХ of century the production of commodity potato from collective economies began to pass to the private sector. Yes, in 2000-2002 years in him it was concentrated 98% areas, busy under this culture. For today we do not almost meet economies, where a potato occupied more than 100 hectare: in the farms of area present 15-30 hectare; in peasant economies - 0,5-1 hectare, and only sometimes economies meet with the greater sizes of sowing. In this connection there was a necessity to work out clear recommendations exactly for this category of producers of starch. Technology of production of potato consists of row of elements : autumn and spring preparation of soil, system of fertilizer, preparation of seminal material, seating and care of sowing, collection and storage of the grown harvest.

Placing of sowing.

Coming from the biological features of culture, namely - the poorly developed rootage, requirements in the far of oxygen in soil at forming of stolons and
<<--- on-line translation is limited --->>