Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски

The method is based on a finite elements discretization in space, and on implicit discretizations in time and age.

По-украински

Метод грунтований на кінцевій дискретизації елементів в просторі, і на неявній дискретизації вчасно і вік.