Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

РОЗДІЛ IV

ОСНОВНІ НАПАРЯМКИ ПРОФІЛАКТИЧНОЇ ДО¬ПОМОГИ ВАГІТНИМ В ЖІНОЧІЙ КОНСУЛЬТАЦІЇ

1. ФАКТОРИ РИЗИКУ АКУШЕРСЬКОЇ

ТА ПЕРИНАТАЛЬНОЇ ПАТОЛОГІЇ Досвід практичної роботи і результати наукових досліджень указують на можливість передбачення, а отже, і профілактики акушерської патоло-гії. В більшості випадків порушення дітородної функції виникають під впливом патогенних факторів, що діють на організм у різні періоди його розвитку. Істотне значення має несприятливий вплив на репродуктивну систему в періоди антенатального життя, дитинства, статевого дозрівання й у зрілому віці.

Різні по характеру патогенні агенти можуть викликати аналогічні чи подібні наслідки: 1) затримку розвитку статевих органів; 2) недосконалість функцій нейроендокринних структур, що регулюють дія-льність репродуктивної системи; 3) вади розвитку статевих органів.

Затримці розвитку статевих органів і недосконалості регуляції їхніх функцій часто сприяє порушення інших систем організму, відповідальних за

По-русски

РАЗДЕЛ IV

ОСНОВНЫЕ НАПАРЯМКИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ К¬ПОМОГИ БЕРЕМЕННЫМ В ЖЕНСКОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ

1. ФАКТОРЫ РИСКА АКУШЕРСКОЙ
И ПЕРИНАТАЛЬНОЙ ПАТОЛОГИИ
Опыт практической работы и результаты научных исследований указывают на возможность предвидения, а следовательно, и профилактика акушерской патоло-гії. В большинстве случаев нарушения детородной функции возникают под воздействием патогенных факторов, которые действуют на организм в разные периоды его развития. Существенное значение имеет неблагоприятное влияние на репродуктивную систему в периоды антенатального жизни, детства, полового дозревания и в зрелом возрасте. Разные по характеру патогенные агенты могут вызывать аналогичные или подобные последствия: 1) задержка развития половых органов; 2) несовершенство функций нейроэндокринных структур, которые регулируют дія-льність репродуктивной системы; 3) изъяна развития половых органов.
Задержке развития половых органов и несовершенства регуляции их функций часто способствует нарушение других систем организма, ответственных за

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined