Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски

Air pollution is one of the most serious problems of our day and age. A lot of damage has already been done to human health, forests and crops worldwide. There are many poisonous substances in the air, emitted by industry in general, coal- and oil-fired power stations, domestic coal fires, cars, etc.

По-украински

Повітряне забруднення - одна з найсерйозніших проблем нашого дня і віку. Багато ушкодження вже було зроблено до людського здоров'я, ліси і збирає урожай у всьому світі. Є багато отруйних субстанцій в повітрі, випущеному промисловістю взагалі, вугілля- і працюючий на нафті енергетичні станції, внутрішні вогні, що обвуглюються, автомобілі, і т.п.