Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-русски

я чую витер на вулици

По-английски

I чую витер on вулици