Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

Економіка Росії у нові часи
Росія поділяється на 11 великих економічних районів: Північно-Західний, Північний, Центральний, Волго-В'ятський, Центрально-Чорноземний, Поволзький, Північнокавказький, Уральський, Західносибірський, Східносибірський і Далекосхідний.
Видобуток нафти й газу зосереджений у Західному Сибіру, гідроелектростанції, кольорова металургія і лісова промисловість — у Східному Сибіру. На Далекому Сході видобувають золото, алмази, він славиться рибою і морепродуктами. У Північному районі основними галузями є добування вугілля, нафти, газу, апатитів, нікелю та інших металів, а також заготівля лісу і вилов риби. У Північно-Західному, Центральному, Волго-В'ятському, Уральському і Поволзькому районах розвинуті машинобудування, хімічна, легка, харчова промисловість, енергетика і сфера послуг. Центрально-Чорноземний район і Північний Кавказ мають розвинуте сільське господарство й харчову промисловість.Краху комунізму в кінці 1980-х років передував економічний застій, який

По-английски

An economy of Russia is in new times
Russia is divided into 11 large economic districts: North-western, North, Central, Волго-В'ятський, black Centrally-earth, Поволзький, NorthCaucasian, Ural, Західносибірський, Східносибірський and Far-Eastern.
The booty of oil and gas is concentrated in Western Siberia, hydroelectric power stations, standard and forest industry - in East Siberia. On Far East obtain gold, diamonds, he is famous fish and marine products. In Northland basic industries are mine coal, oil, gas, apatites, nickel and other metals, and also purveyance of the forest and fishing-out of fish. In North-western, Central, Волго-В'ятському, Ural and Поволзькому districts the developed engineers, chemical, light, food industry, energy and service business. A black Centrally-earth district and North Caucasus have the developed agriculture and food industry.At the end of 1980th economic stagnation that was preceded the crash of communism