Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски

The task environment consists of specific dimensions of the organiza¬tion's surroundings that are very likely to influence the organization. It consists of seven elements: competitors, customers, suppliers, regulators, labour, owners, and strategic allies. Because these dimensions are associated with specific organizations in the environment, their effects are likely to be direct.
The major direct forces of an organization's external environment are the customers that the organization must satisfy, the competitors with whom the organization must effectively compete for customers, the suppliers that provide the organization with essential resources, and human resources — people in the external environment from whom the organi¬zation must draw an effectively performing work force.

По-украински

Task довкілля складається із специфічних вимірів organiza¬tion оточення, яке мабуть вплинути на організацію. Це складається з семи елементів: конкуренти, клієнти, постачальники, регулятори, праця, власники, і стратегічні союзники. Оскільки ці виміри асоційовані із специфічними організаціями в довкіллі, їх ефекти, ймовірно, прямі.
Майор направляють змушує умови експлуатації організації - клієнти, яких організація повинна задовольнити, конкуренти з кого організація повинна фактично змагатися для клієнтів, постачальники, які забезпечують організацію істотними ресурсами, і людськими ресурсами, - люди в умові експлуатації від хто organi¬zation повинен тягнути фактично, виконуючи роботу змушують.