Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски

As the key components of the air transport system are highly interdependent, one of the main objectives of АСІ is to achieve a high degree of cooperation among all segments of the aviation industry and their stake-holders as well as with governments.
Airports need a balanced and favorable economic and legal framework to operate in a profitable, sustainable and efficient manner. To make sure that airport’s priorities are duly considered, АСI works to influence international and national legislation, rules, policies, standards and practices on behalf of the airport industry.
ACI communicates the importance of airport development and enhances the public awareness of the undisputed benefits airports bring to regions, communities and individuals.

По-украински

Оскільки ключові компоненти повітряної транспортної системи надзвичайно взаємозалежні, одна з головних цілей АСІ - досягти вищої міри співпраці серед усіх сегментів авіаційної промисловості і їх долинних утримувачів також як і з урядами.
Аеропортам потрібна балансна і сприятлива економічна і правова основа, щоб діяти в прибутковій, життєздатній і ефективній формі. Щоб переконатися, що пріоритети аеропорту належним чином розглядаються, АСI працює, щоб вплинути на гравця збірної і національне законодавство, правила, політику, стандарти і практикує від імені промисловості аеропорту.
ACI повідомляє важливість розвитку аеропорту і збільшує громадське усвідомлення безперечних аеропортів виплат призводять до регіонів, суспільств і індивідуумів.