Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски

Read text and make njtes under these headings, then use your notes to talk about Steve house. Type of place -where - size - inside house - outside house - feelings

По-украински

Читайте текст і робіть njtes під цими заголовками, потім користуються вашими записами, щоб говорити про хату Стіва. Вид місце -where - розмір - усередині хати - за межами хати - почуття