Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-русски

На рабочем месте должны быть предусмотрены меры защиты от возможного
воз¬действия опасных и вредных факторов производства. Уровни этих факторов не
должны превышать предельных значений, оговоренных правовыми, техническими и
санитарно-техническими нормами. Эти нормативные документы обязывают к
созданию на рабочем месте условий труда, при которых влияние опасных и
вредных факторов на работающих либо устранено совсем, либо находится в
допустимых пределах.

По-украински

На робочому місці мають бути передбачені заходи захисту від можливого
віз¬дії небезпечних і шкідливих чинників виробництва. Рівні цих чинників не
повинні перевищувати граничних значень, обумовлених правовими, технічними і
санітарно-технічними нормами. Ці нормативні документи зобов'язують до
створення на робочому місці умов праці, при яких вплив небезпечних і
шкідливих чинників на працюючих або усунено зовсім, або знаходиться в
допустимій межі.