Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски

Workshop on marriage and children

Earlier, I said that I came to remind us of what we already know. Where marriage is concerned, I think it is important to remember that marriage is a Holy Sacrament. A Sacrament is a sign of God’s Presence, and in particular, marriage is an image/mirror, of Christ’s love for the Church. Every Sacrament is a vehicle of God’s grace. Marriage does not exist exclusively so that we feel completely in love, every minute of every day, for sixty years. Falling “out of love” means the marriage is over? There is much more to it than just that!

По-украински

Семінар на браку і дітях

Раніше, я сказав, що я приходжу нагадувати нам те, того, що ми вже знаємо. Де брак піклується, я думаю, що важливо пам'ятати, що брак - Священне Таїнство. Таїнство - знак Присутності Бога, і зокрема, брак - дзеркало зображення/, з любові Христа для Церкви. Кожне Таїнство - транспортний засіб витонченості Бога. Шлюбу не існує виключно таким чином, що ми відчуваємо повністю люблять, щохвилини кожного дня, впродовж шістдесяти років. Падаючи "люблять" означає, що брак закінчується? Там є значно більше до цього, ніж тільки, що!