Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски

What is more, sometimes television is not a good model for children. For example, children may learn much information which is not useful for them. Apart from this, children want to parents many unnecessary or harmful things which they watch on advertisements.All in all, television effects children progress negatively. Children have not time to study lesson, have health problems and learn harmful information. In my opinion,parents may solve these problems by prohibiting watching television more than necessary.

По-украински

Більше того, іноді телевізійний - не хороша модель для дітей. Наприклад, діти, можливо, вивчають багато інформації, яка не корисна для них. Не кажучи вже про це, діти хочуть до батьків багато непотрібних або шкідливих речей, за якими вони спостерігають на рекламах.В цілому, телебачення робить прогрес дітей негативно. Діти не мають часу, щоб вивчати урок, мають оздоровчі проблеми і вивчають шкідливу інформацію. На мою думку, батьки, можливо, вирішують ці проблеми, забороняючи спостереження за телебаченням більш ніж необхідно.