Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски

What is the difference between a Bill and an Act of Parliament/
What are the two types of Bills?
How many readings should a Bill receive to become an Act?
What is the role of the House of Lords in law-making process?
Which of the two Houses has more power?
How does a Bill go through Parliament? How efficient and democratic is this process, in your opinion?

По-украински

Яка різниця між Білом і Актом Парламенту/
Чим є два види Рахунків?
Скільки читань повинен Біл отримати, щоб стати Актом?
Яка роль Хати Богів в законодавчому процесі?
Яка з двох Хат має більше влади?
Як Біл проходить через Парламент? Як ефективно і демократично - цей процес, по-вашому?