Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски

Marketing theorists tend to give the word product a very broad meaning, using it to refer to anything capable of satisfying a need or want. Thus servicec, activities, people(politicians, athletes, film stars), places (holiday resorts), organizations (hospitals, colleges, political parties), and ideas, as well as physical objects offered for sale by retailers, can be considered as products.

По-украински

Маркетингові теоретики прагнуть дати слово продукують дуже широко значення, користуючись цим, щоб послатися на що-небудь здатне до задоволення потреби або захотіти. Отже servicec, діяльність, люди(політики, атлети, кінозірки), місця(святкові курорти), організації(лікарні, коледжі, політичні партії), і ідеї, також як і фізичні об'єкти запропонували для продажу роздрібними продавцями, можуть розглядатися як продукція.