Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски

Warning of primary places crisis

Thousands of four and five-year-olds in London could be without a primary school place over the next six years, research suggests.
A rise in the birth rate, migration and a drop in those leaving the capital could leave 12,000 without places between now and 2014, it is claimed.
Liberal Democrat MP Edward Davey says primary education in London faces a crisis and urgent action is needed.
The government says local councils are responsible for planning school places.
Other areas are also facing problems. In Birmingham, the birth rate in the inner city is rising and there are plans to create more than 1,400 new primary school places over the next five to 10 years.

По-украински

Попередження про первинні Тисячі кризи

місць чотири і п'ятирічні віки в Лондоні змогло бути без первинного місця школи над наступним шість років, дослідження пропонує.
Підвищення в нормі народження, міграції і краплі в тих, залишаючи столицю зміг залишити 12,000 без місць між зараз і 2014, це потрібно.
Ліберальний ЧЛЕН парламенту Демократа Едвард Davey говорить початкову освіту в Лондонських обличчях, кризовий і терміновий позов потрібний.
Ради місця дії урядових думок відповідальні за плануючі місця школи.
Інші області також облицювальні проблеми. У Бірмінгемі, норма народження у внутрішньому місті піднімається і там є планує створити більш ніж 1,400 нової первинної школи розміщує над наступним п'ять до 10 років.