Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

КИЕВ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ВИДИНЬЕ ЮРИЯ ЩЕРБАКА
(РОМАН «ПРИЧИНЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ»)
В українській прозовій урбаністиці другої половини ХХ століття особливе місце посідає творчий доробок Ю. Щербака. Літературну діяльність Ю. Щербак почав у середині 1950-х років як активний член літературного об'єднання Київського медичного інституту. У студентській газеті «За медичні кадри» він пише перші розповіді, публікує сатиричні «мальовані рецензії». Зазначений період увійшв в історію літератури як шістдесятництво, який розширив художні горизонти, розкріпачив людину, дозволив ввести у літературні твори нові аспекти духовних пошуків людини.
Ю. Щербак у 1990 році був одним із засновників екологічного руху в Україні, організації «Зелений світ» та партії зелених. З отриманням Україною незалежності Щербак взяв участь у розбудові держави, його досвід був використаний на дипломатичній роботі. Тому йому були довірена відповідальна посада першого посла України в США.
Мета статті – розглянути художню візію

По-русски

КИЕВ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ВИДИНЬЕ ЮРИЯ ЩЕРБАКА
(РОМАН "ПРИЧИНЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ")
В украинской прозаической урбанистике второй половины ХХ века особенное место занимает творческую наработку Ю. Щербака. Литературную деятельность Ю. Щербак почав в середине 1950-х годов как активный член литературного объединения Киевского медицинского института. В студенческой газете "За медицинские кадры" он пишет первые рассказы, публикует сатирические "рисованные рецензии". Отмеченный период увійшв в историю литературы как шістдесятництво, который расширил художественные горизонты, раскрепостил человека, позволил ввести в литературные произведения новые аспекты духовных поисков человека.
Ю. Щербак в 1990 году был одним из основателей экологического движения в Украине, организации "Зеленый мир" и партии зеленых. С получением Украиной независимости Щербак участвовал в развитии государства, его опыт был использован на дипломатической работе. Поэтому ему были доверенная ответственная должность первого посла Украины в США.
Цель статьи - рассмотреть художественное виденье