Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

? України з боку Росії можуть бути: посилення позицій російського капіталу в економіці України; введення Росією ліцензування, квотування, додаткового імпортного мита, обмежувальних заходів із транзит, витіснення українських товарів з російського ринку; посилення залежності України від постачання російських та середньоазійських енергоносіїв; перешкоджання зусиллям України щодо транспортування каспійської нафти через територію України в Європу; реалізація схем транспортування російських енергоносіїв в обхід території України.

По-английски

Ukraine from the side of Russia can be: strengthening of positions of the Russian capital in the economy of Ukraine; introduction of licensing, quota, additional imported duty, restrictive measures, Russia from transit, forcing of the Ukrainian commodities out of the Russian market; strengthening of dependence of Ukraine is from the supply of the Russian and central Asiatic power mediums; obstacle to efforts of Ukraine in relation to transporting of caspian oil through territory of Ukraine to Europe; realization of charts of transporting of the Russian power mediums is in the round of territory of Ukraine.