Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски

middle management consists of managers to whom top management delegates the day-to-day running of the organisation. Middle managers execute tasks of tactical planning and controlling. Supervisory managers give specific jobs to workers and evaluate their daily performance.

По-украински

середній адміністративний ланка складається з менеджерів, хто вище керівництво делегує щоденний біг організації. Середні менеджери виконують завдання тактичного планування і управління. Контролюючі менеджери надають специфічні роботи працівникам і оцінюють їх щоденне виконання.