Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

Із кожним роком усе більше людей
користуються інтернетом у повсякденному
житті. Доступ до інтернету не тільки з
комп’ютеру, а й з мобільних телефонів сприяє
цьому. Але більшість людей не зовсім обізнані
у тому які загрози несе інтернет. Особливо це стосується дітей. Тому що вони навчаються
всьому новому дуже швидко і часто саме
інтернет впливає на розвиток особистості. Нелегальний та «дорослий» контент,
кіберзлочинність — фактори, що
перетворюють інтернет з корисного ресурсу
для спілкування та розвитку на небезпечне
інформаційне середовище як зазвичай для
дорослих, так і особливо для дітей. Оскільки дітям не вистачає життєвого досвіду, вони
часто не можуть визначити межу, за якою,
наприклад, спілкування переходить у
маніпуляцію. При цьому, більшість батьків
навіть не здогадуються про небезпеку або
злочинні наміри дорослих, із якими дитина може зіткнутися в

По-английски

With every year all anymore people
use the internet in everyday
life. Access to the internet not only from
to the computer, but also from mobile telephones promotes
to it. But most people are not quite well-informed
in what threats are carried by the internet. Especially it touches children. Because they study
all new very quickly and often exactly
the internet influences on development of personality. Illegal and "adult" content,
кіберзлочинність is factors, that
convert the internet from an useful resource
for a commonunication and development on dangerous
informative environment as usually for
adults, so especially for children. As children do not have vital experience, they
often can not define a limit after that,
for example, a commonunication passes to
manipulation. Thus, most parents
does not even guess about a danger or
criminal intents of adults, with that a child can clash in