Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

У Г О Д А
про співробітництво та науковий обмін
між

Торговельно-економічним коледжем
Київського національного торговельно-економічного університету (Україна)

та
____________________________________________
(_______)


Торговельно-економічний коледж Київського національного торговельно-економічного університету та ____________, підтверджуючи необхідність розширення співробітництва і наукових контактів між вищими навчальними закладами України та ________, підписують дану Угоду.

Стаття 1

Торговельно-економічний коледж Київського національного торговельно-економічного університету та __________ погодилися здійснювати співробітництво за такими напрямами:

- обмін викладацьким складом і аспірантами;
- студентський обмін;
- взаємні відрядження викладачів з метою читання лекцій;
- обопільний обмін новітніми технологіями навчання для реформування навчального процесу;
- проведення спільних наукових досліджень;
- обмін

По-английски

In G Oh Д And
about a collaboration and scientific exchange
between

Trade and economic colleges
the Kyiv national trade and economic university (Ukraine)

and
____________________________________________
(_______)


the Trade and economic college of the Kyiv national trade and economic university and ____________, confirming the necessity of expansion of collaboration and scientific contacts between higher educational establishments of Ukraine and ________, sign this Agreement.

Articles 1

are the Trade and economic college of the Kyiv national trade and economic university and __________ agreed to carry out a collaboration after such directions:

is an exchange a teaching staff and graduate students;
is a student exchange;
are mutual business trips of teachers with the aim of reading of lectures;
is a mutual exchange by the newest technologies of studies for reformation of educational process;
is realization of general scientific researches;
is an exchange