Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски

"Try this," she said at last. "It's very famous and very good." "Great Expectations," Matilda read, "by Charles Dickens. I'd love to try it."

По-украински

"Пробуйте це," вона говорила нарешті. "Це дуже знаменито і дуже добре". "Великі Надії," читання Матільди, "Чарльзом Dickens. Я любив би пробувати це".