Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски

Electronic commerce is a modern methodology that addresses the use of information technology as an essential enabler of busi¬ness. Electronic commerce supports both internal and external business functions. That is, external electronic commerce ad¬dresses the use of information technology to support how a busi¬ness interacts with the marketplace and internal electronic com¬merce addresses the use of information technology to support internal processes, functions and operations. This definition en¬compasses two themes: (1) information technology in support of how a business interacts with the marketplace and (2) information technology support of internal processes, functions and opera¬tions. For businesses, electronic commerce means being able to electronically order products and services from other organisa¬tions, give other organisations the ability to electronically order products and services from you, move money electronically, reach customers through electronic advertising, have

По-украински

Електронна торгівля - сучасна методологія, яка звертається до використання інформаційної технології як істотний enabler busi¬мису. Електронна торгівля підтримує як внутрішній, так і зовнішні ділові функції. Тобто, зовнішнє електронне комерційне оголошення¬прикрашає використання інформаційної технології, щоб підтримувати, як інтермедії busi¬мису з ринком і внутрішній електронний com¬merce звертається до використання інформаційної технології, щоб підтримувати внутрішні процеси, функції і дії. Це визначення en¬компаси дві теми:(1) інформаційна технологія на підтвердження того, як інтермедії бізнесу з ринком і(2) підтримкою інформаційної технології внутрішніх процесів, функціонує і opera¬tions. Бо бізнес-структури, електронна торгівля має на увазі можливість електронним способом замовити продукцію і послуги з іншим organisa¬tions, надають іншим організаціям можливість електронним способом замовити, продукція і послуги від вас, переміщають гроші електронним способом, досягають клієнтів через електронне рекламування, мають