Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски


When speaking about the development of art of painting in Ukraine one should remember that the early period referred to icon-painting, that began to develop in Kyivan Rus in the 10 th century after Prince Volodymyr had baptized the state. Icon painters - mostly monks - depicted Christ, the Virgin, angels and saints. Byzantine traditions were a model. Mosaic and frescos of St Sophia Cathedral in Kyiv is one of the most distinguished among the memorials of that period. The icon The Virgin of Volyn`which is regarded as a masterpiece belongs to the period of the Old-Rus State the Halychyna-Volyn.

По-украински

Говорячи про розвиток мистецтва живопису в Україні, один повинен пам'ятати, що ранній період послався на іконопис, це почало розвиватися в Kyivan Rus в 10 -е століття після Принца Володимир хрестив державу. Живописці ікони - здебільшого ченці - зображували Христа, Virgin, ангели і святі. Візантійські традиції були моделлю. Мозаїка і фрески -ої Софії Cathedral в Києві - одна з найвидатнішого серед меморіалів цього періоду. Ікона Virgin Volyn'which розцінений, оскільки шедевр належить до періоду Old-Rus Заявляють Halychyna-Volyn.