Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски

We gave then everything we could, the sort of things l never had when l was a child.

По-украински

Ми дали потім все, ми змогли, вид речі l ніколи не має, коли l був дитиною.