Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-русски

В 1839 году дипломатическая деятельность Тютчева внезапно прервалась, но до 1844 года он продолжал жить за границей. В 1843 г. он встретился с всесильным начальником III отделения Собственной Его Императорского Величества канцелярии А. Х. Бенкендорфом. Итогом этой встречи стала поддержка императором Николаем I всех инициатив Тютчева в работе по созданию позитивного облика России на Западе. Тютчеву дали добро на самостоятельное выступление в печати по политическим проблемам взаимоотношений между Европой и Россией.

По-украински

У 1839 році дипломатична діяльність Тютчева несподівано урвалася, але до 1844 року він продовжував жити за кордоном. У 1843 р. він зустрівся зі всесильним начальником III відділення Власної Його Імператорської Величності канцелярії А. Х. Бенкендорфом. Підсумком цієї зустрічі стала підтримка імператором Миколою I усіх ініціатив Тютчева в роботі із створення позитивного вигляду Росії на заході. Тютчеву дали добро на самостійний виступ у пресі по політичних проблемах взаємовідносин між Європою і Росією.