Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски


At one of hospitals in a certain town there worked two young.Let's call them Dr P.and Dr Q. They were very good friends -these doctors,P.and Q.,and they had been good friends for a long time.They had studied at the same medical school under the same professors,and,what was even more important in strengthening their friendship, they had lived in the same room during their course of studies.

По-украински

У одній з лікарень в певному місті там створив два молодих.Давайте називати їх Д-р Д-р P.and Q. Вони були дуже хорошими -these докторами друзів, P.and Q., і вони були хорошими друзями з давніх пір.Вони вивчилися в тій же медичній школі під тими ж професорами, і, що було навіть важливіше в зміцненні їх дружби, вони мали жив в тій же кімнаті впродовж їх курсу вивчень.