Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски

ТCLASSROOM DISCOURSE
Graham Nuthall

COGNITIVE PERSPECTIVE
Arthur Graesser
Key concepts


Research Overview

My research focuses on the mechanisms underlying real-time spoken language and reading comprehension. As we are listening or reading, we develop interpretations without waiting until the ends of words, phrases or sentences. This process requires continuous coordination of different types of linguistic and non-linguistic information. Moreover, the sequential nature of the input means that numerous temporary ambiguities routinely arise.

По-украински

ТCLASSROOM РОЗМОВА
Graham Nuthall

ПІЗНАВАЛЬНА ПЕРСПЕКТИВА
Артур Graesser
Дослідницький короткий Огляд

ключових концептів


Мої дослідницькі центри на механізмах, що лежать в основі real-time розмовну мову і читають розуміння. Оскільки ми слухаємо або читаємо, ми розвиваємо інтерпретації без очікування до кінців слів, фраз або речень. Цей процес вимагає безперервної координації різних видів лінгвістичної і нелінгвістичної інформації. Окрім того, послідовна природа вкладу означає, що численні тимчасові двозначності зазвичай з'являються.