Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-русски

Обеспечение безопасности при эксплуатации ПТМ
Полимерные, стеклянные изоляторы.
Полимерные,стеклянные изоляторы, арматура, траверсы от производителя. Опоры
Одной из основных задач при эксплуатации ПТМ является контроль технического состояния, обеспечивающего безопасную их работу. Для решения этой задачи организуется государственный и местный технический надзор.
Государственный надзор осуществляется инспекторами соответствующих инспекций, а местный — ИТР, закрепленными приказом по предприятию.
Правилами безопасной эксплуатации подконтрольных ПТМ предусматривается персональная ответственность за содержание ПТМ и оборудование в исправном состоянии; за организацию безопасного производства работ; за управление машиной и ее обслуживание; за осуществление технического надзора.
Лицо, отвечающее за техническое состояние ПТМ, организует периодические осмотры, технические обслуживания и ремонты обученным и аттестованным персоналом; контролирует ведение журнала осмотров и устранения

По-украински

Забезпечення безпеки при експлуатації ПТМ
Полімерні, скляні ізолятори.
Полімерні, скляні ізолятори, арматура, траверси від виробника. Опори
Одним з основних завдань при експлуатації ПТМ є контроль технічного стану, що забезпечує безпечну їх роботу. Для вирішення цього завдання організовується державний і місцевий технічний нагляд.
Державний нагляд здійснюється інспекторами відповідних інспекцій, а місцевий - ИТР, закріпленими наказом по підприємству.
Правилами безпечної експлуатації підконтрольних ПТМ передбачається персональна відповідальність за зміст ПТМ і устаткування в справному стані; за організацію безпечного виробництва робіт; за управління машиною і її обслуговування; за здійснення технічного нагляду.
Особа, що відповідає за технічний стан ПТМ, організовує періодичні огляди, технічні обслуговування і ремонти навченим і атестованим персоналом; контролює ведення журналу
<<--- on-line translation is limited --->>