Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски

The legislative history of Article 8 suggests that its focus was illegal abduc¬tions rather than legal adoptions, and one of its proponents was a nation which at that time closed adoption records to adoptees. Neither the text nor the legislative history suggest that the Convention creates for adopted individuals an unequivocal right of access to identifying information. Scholars and experts who commented on or par¬ticipated in the drafting concur with this assessment.'2

По-украински

Законодавча історія Статті 8 пропонує, це його центр був нелегальним abduc¬tions замість законного прийняття, і один з його прибічників був нацією, яка у той час закрила записи прийняття до приймаків. Ні текст, ні законодавча історія не пропонують, що Угода створює для прийнятих індивідуумів недвозначне право доступу на ідентифікацію інформації. Учені і експерти, які коментували або параграф¬ticipated в складанні, співпадають з цією оцінкою.'2