Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски

THE normally dry science of economics has found a new means of expressing a nation’s wellbeing. Instead of studying the gross domestic product, a team of researchers has decided that happiness is the best indicator of a country’s relative success.

They have devised a test to calculate a population’s satisfaction with their everyday lives or lack of it. The sum of those individual accounts has produced a new measurement: the gross national happiness.

По-украински

Зазвичай суха наука економіки знайшла новий кошт вираження національного wellbeing. Замість вивчення валового внутрішнього продукту, команда дослідників вирішила, що щастя - кращий індикатор відносного успіху країни.

Вони придумали випробування, щоб вичислити задоволення населення з їх щоденним живе або відсутність цього. Сума тих індивідуальних рахунків має робив новий вимір: велике національне щастя.