Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски

Petra was a contributor at the City Interventions initia¬tive in Bratislava and Prague and actively participated in two Havana Urban Design Charrettes in Cuba, focusing on ideas for regenerating the former industrial harbor area, working with local architects and communities.
In an increasingly privatized and controlled urban envi¬ronment, Petra is looking into reclaiming public spaces and educating people towards developing a sense of ownership for the common spaces, through creating, nurturing and maintaining their own environment. She believes that communication is a crucial part of this process.

По-украински

Петро був помічником в Міські Втручання initia¬tive у Братиславі і Празі і брав активну участь в двох гаванський Міський Дизайн Charrettes в Кубі, зосередившись на ідеях для регенерації колишньої індустріальної області гавані, працюючи з місцевими архітекторами і суспільствами.
У все більше і більше приватизованому міському envi¬, що управляється, ronment, Петро заглядає у виправлення громадських інтервалів і навчає людей у напрямку до розвитку сенсу власності для загальних інтервалів, через створення, виховуючи і підтримуючи їх власне довкілля. Вона вважає, що комунікація - критична частина цього процесу.