Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски

Large amounts of structural unemployment can occur when an economy is transitioning industries and workers find their previous set of skills are no longer in demand. Structural unemployment is similar to frictional unemployment since both reflect the problem of matching workers with job vacancies, but structural unemployment covers the time needed to acquire new skills not just the short term search process.[7] While some types of unemployment may occur regardless of the condition of the economy, cyclical unemployment occurs when growth stagnates. Okun's law represents the empirical relationship between unemployment and economic growth.[8] The original version of Okun's law states that a 3% increase in output would lead to a 1% decrease in unemployment.[

По-украински

Великі кількості структурного безробіття можуть відбуватися, коли економіка - transitioning промисловість і працівники знаходять свій попередній набір навичок знаходяться більше не вимагають. Структурне безробіття подібне до фрикційного безробіття відколи обоє відбивають проблему відповідності працівників з job вакансіями, але структурне безробіття покриває час треба було набути нових навичок не лише короткий термін шукають процес.[7] Поки деякі види безробіття, можливо, відбуваються незважаючи на умову економіки, циклічне безробіття відбувається, коли зростання застоюється. Закон Okun представляє емпіричні стосунки між безробіттям і економічне зростання.[8] Оригінальна версія закону Okun заявляє, що 3ncrease в продукції призводив би до 1ecrease у безробітті.[