Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

В основу концепції школи раннього розвитку дитини покладені найдієвіші, виважені, підтверджені досвідом та практикою методи, які враховують не тільки обсяг знань, що набуваються під час навчання, але й психологічні показники, індивідуальні особливості маленької особистості, її природні нахили та здібності.

Кожен малюк індивідуальний. Він розвівається по своєму графіку, поступово крок за кроком. Основним чинником, сприяючим розвитку дитини в школі раннього розвитку, є активна участь батьків в учбовому процесі. Вони надійний захист, а значить, дитина відчуває себе вільно і упевнено, її пізнавальна активність не гаситься страхом, відчуттям беззахисності. Вона легко сприймає нову інформацію, з радістю вчиться і з великим інтересом знайомиться з навколишнім світом.

Робота в школі побудова на ігровому вченні, маленьких учбових групах і повній відвертості занять для присутності батьків.

Створення умов, які допомагають дитині розвинути відчуття, пам'ять, увагу, координацію у просторі та

По-русски

В основу концепции школы раннего развития ребенка положены самые действенные, взвешенные, подтвержденные опытом и практикой методы, которые учитывают не только объем знаний, что набуваються во время учебы, но и психологические показатели, индивидуальные особенности маленькой личности, ее естественные наклоны и способности.
Каждый малыш индивидуален. Он развевается по своему графику, постепенно шаг за шагом. Основным фактором, содействующим развитию ребенка в школе раннего развития, является активное участие родителей в учебном процессе. Они надежную защиту, а значит, ребенок чувствует себя свободно и уверенно, ее познавательная активность не гасится страхом, ощущением беззащитности. Она легко воспринимает новую информацию, с радостью учится и с большим интересом знакомится с окружающим миром.
Работа в школе построение на игровом учении, маленьких учебных группах и полной откровенности занятий для присутствия родителей.
Создание условий, которые помогают ребенку развить ощущение, память, внимание, координацию в пространстве и