Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски

The electric current starts to flow from a battery or a generator, passes through wires, lamps, meters and other resistance and returns to its starting point. All these devices and conductors constitute the circuit. A steady electric current, like a water current, has the same value at all parts of a simple unbranched circuit.
The electric current flows only when there is a different of potential between the two points in the circuit. The opposition to the current flow is the resistance. Thus we can say that the current is directly proportional to the voltage and inversely proportional to the resistance (Ohm’s law)

По-украински

Електричний потік запущений витекти від батареї або генератора, проходить через дроти, освітлення, метри і інший опір і повертається до його відправної точки. Усі ці пристрої і кондукторки призначають кругообіг. Стійкий електричний потік, подібно до водного потоку, має те ж значення в усіх частинах простого без гілок кругообіг.
Електричні рухи току тільки, коли є інший потенціалу між двома пунктами в кругообігу. Опозиція до руху току - опір. Отже ми можемо сказати, що потік безпосередньо пропорційний до напруги і обернено пропорційно до опору(Закон ома)