Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-русски

Перевозчик наряду с возмещением установленного ущерба,
вызванного утратой, недостачей или повреждением груза, возвращает
Отправителю провозную плату, взысканную за перевозку утраченного,
недостающего, испорченного или поврежденного груза, поскольку
согласно настоящему договору эта плата не входит в стоимость груза

По-украински

Перевізник разом з відшкодуванням встановленого збитку,
викликаного втратою, недостачею або ушкодженням вантажу, повертає
Посилачеві провізну плату, стягнуту за перевезення втраченого,
не вистачає, зіпсованого або пошкодженого вантажу, оскільки
згідно із справжньою угодою ця плата не входить у вартість вантажу