Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-польски

FreecoNet 2.0


05 kwiecie? 2011
Szanowny U?ytkowniku FreecoNet!Z dniem 2011-04-05 min?? miesi?czny okres promocyjnego u?ytkowania FreecoNet. W zwi?zku z tym w najbli?szych dniach na koncie olhagoroh dokonamy po raz pierwszy naliczenia miesi?cznych op?at zgodnie z cennikiem dost?pnym na stronie www.freeconet.plWysoko?? Twoich op?at mo?esz sprawdzi? po zalogowaniu si? do panelu u?ytkownika w menu P?atno?ci w sekcji Twoje miesi?czne rozliczenie.Je?eli posiadasz konta, numery miejskie lub numery skr?cone (wewn?trzne), kt?rych nie u?ywasz i za kt?re nie chcesz p?aci?, usu? je prosz? ze swojego panelu u?ytkownika do dnia 2011-04-12.
Uwaga!

Je?li nie chcesz korzysta? z FreecoNet, zignoruj t? wiadomo??. Za?o?one przez Ciebie konto zostanie automatycznie usuni?te bez ?adnych konsekwencji po up?ywie 3 miesi?cy, je?li stan Twojego konta b?dzie pozostawa? ujemny.

По-украински

FreecoNet 2.0


05 квіти? 2011
Шановний В?ytkowniku FreecoNet!З днем 2011-04-05 мін?? місить?czny період перехідного в?ytkowania FreecoNet. У zwi?zku з цим в najbli?мішура днях на рахунку olhagoroh ми зробимо вперше налічення місить?cznych op?at згідно з цінником dost?pnym на стороні www.freeconet.plВисоко?? Твоїх op?at mo?esz перевірить? після реєстрації сі? до panelu в?ytkownika в меню P?atno?тобі в секції Твоє місить?czne розрахунок.Воно?eli ти маєш рахунки, міські номери або номери skr?cone (wewn?trzne), kt?rych не в?ywasz і за kt?ре ти не хочеш p?aci?, usu? воно prosz? зі свого panelu в?ytkownika до дня 2011-04-12.
Увага!

Воно?лише ти не хочеш користується? з FreecoNet, зігноруй t? відомо??. За?на?вони через Тебе рахунок лишиться автоматично usuni?ці бузок ?adnych наслідку по up?ywie 3 місить?cy, воно?лише стан Твого рахунку b?dzie pozostawa? від'ємний.