Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-русски

то в последствии подросток обесценивает его значение в своей жизни и прилагает минимум усилий для достижения успехов в этой области.
Подростку сложно организовать целенаправленную деятельность, это связанно со слабым развитием волевых процессов. Преодоление трудностей вызывает у Анатолия негативные переживания, и он использует метод ухода.
Методы: опросник Р.Кетелла (подростковый вариант), опросник Айзенка (подростковый вариант), наблюдение, беседа с классным руководителем, беседа с подростком.

По-украински

те надалі підліток знецінює його значення у своєму житті і додає мінімум зусиль для досягнення успіхів в цій області.
Підліткові складно організувати цілеспрямовану діяльність, це пов'язаних із слабким розвитком вольових процесів. Подолання труднощів викликає у Анатолія негативні переживання, і він використовує метод відходу.
Методи: опитувач Р.Кетелла(підлітковий варіант), опитувач Айзенка(підлітковий варіант), спостереження, бесіда з класним керівником, бесіда з підлітком.