Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

Наше сьогодення важко собі уявити без сучасної техніки, яка вже давно приїлася до нашого життя. Різноманітні прилади, такі як, скажімо, телевізори, комп‘ютери, не просто супроводжують наше життя, вони стали повноцінною його частиною. Їх радше можна назвати не приладами, а цілими явищами.

Комп‘ютер. Сьогодні це слово знайоме кожному. Проте значення його прогресувало та змінювалось разом з самою технологією, з якої він складається. Близько десяти років слово «комп‘ютер» означало щось на кшталт калькулятора, звичайної машини, яка допомагає людям в важких розрахунках. Але згодом комп‘ютер почав наростати можливостями, покоряти все більші й більші сфери діяльності. Такі пристрої як CD-програвачі, відеомагнітофони просто втратили свою актуальність, так як всі їхні функції поєдналися в комп‘ютері.

Проте сьогодні це поняття супроводжує не менш відоме та важливе – Інтернет. Комп‘ютер, не підключений до мережі, зараз вважається неповноцінним.

По-английски

Our present time difficult to the soba to imagine without a modern technique that already a long ago palled to our life. Various devices, such as, say, televisions, computers, not simply accompany our life, they became his valuable part. They rather can be named not devices, but whole phenomena.
Computer. Today this word is acquainted each. However the value of him made progress and changed together with technology of that he consists. About ten years a word "computer" meant something like a calculator, ordinary machine that helps people in heavy calculations. But afterwards a computer began to grow possibilities, to conquer the all greater and greater spheres of activity. Such devices as CD- are record players, videorecorders simply lost the actuality, so as all their functions united in a computer. However today this concept accompanies no less known and important is the Internet. A computer not interconnect is now considered inferior. A world wide web became so all-round and