Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

ЗАКОН УКРАЇНИ Про регулювання містобудівної діяльності
Із змінами і доповненнями, внесеними  Законом України  від 19 травня 2011 року N 3395-VI
Цей Закон встановлює правові та організаційні основи містобудівної діяльності і спрямований на забезпечення сталого розвитку територій з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів.
Розділ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1. Визначення термінів
1) Генеральна схема планування території України - містобудівна документація, що визначає концептуальні вирішення планування та використання території України;
2) генеральний план населеного пункту - містобудівна документація, що визначає принципові забудови та іншого використання території населеного пункту;
3) детальний план території - містобудівна документація, що визначає планувальну організацію та розвиток
4) замовник - фізична або юридична особа, яка має намір щодо забудови території (однієї чи декількох земельних в установленому законодавством порядку відповідну заяву;
5)

По-русски

ЗАКОН УКРАИНЫ О регулировании градостроительной деятельности
С изменениями и дополнениями, внесенными Законом Украины от 19 мая 2011 года N 3395, - VI
Данный Закон устанавливает правовые и организационные основы градостроительной деятельности и направлен на обеспечение устойчивого развития территорий с учетом государственных, общественных и частных интересов.
Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Определение терминов
1) Генеральная схема планирования территории Украины - градостроительная документация, которая определяет концептуальные решения планирования и использования территории Украины;
2) генеральный план населенного пункта - градостроительная документация, которая определяет принципиальные застройки и другого использования территории населенного пункта;
3) детальный план территории - градостроительная документация, которая определяет планировочную организацию и развитие
4) заказчик - физическое или юридическое лицо, которое намеревается относительно застройки территории(одной или нескольких земельных в установленном законодательством порядке соответствующее заявление;
5)