Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски

Natural rubber is thermoplastic material that becomes soft when heated and hard when cooled

По-украински

Природна гума - thermoplastic матеріал, який обм'якає, коли гаряче і важко, коли охолоджено