Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

Відповідно до пункту 2 Порядку проведення індексації грошових доходів населення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2003 N 1078 (1078-2003-п) (зі змінами і доповненнями, внесеними постановами Кабінету Міністрів України від 17.05.2006 N 690 (690-2006-п) , від 11.07.2007 N 913 (913-2007-п) та від 12.03.2008 N 170 (170-2008-п) ) , індексації підлягають грошові доходи громадян, одержані в гривнях на території України, які не мають разового характеру, зокрема оплата праці, яка включає оплату праці за виконану роботу згідно з тарифними ставками (окладами) і відрядними розцінками, доплати, надбавки, премії, гарантійні та компенсаційні виплати, передбачені законодавством, а також інші компенсаційні виплати, що мають постійний характер.
Отже, якщо умови оплати праці установи (організації) передбачають виплату премії (крім одноразової виплати), то вона враховується у загальному доході, який підлягає індексації.
Пунктом 5 Порядку (1078-2003-п) передбачено, що місяць, в

По-русски

В соответствии с пунктом 2 Порядка проведения индексации денежных доходов населения, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 17.07.2003 N 1078(с изменениями и дополнениями, внесенными постановлениями Кабинета Министров Украины от 17.05.2006 N 690 (690-2006-п), от 11.07.2007 N 913 (913-2007-п) и от 12.03.2008 N 170 (170-2008-п)), индексации подлежат денежных доходов граждан, полученных в гривнях на территории Украины, которые не имеют разового характера, в частности оплата труда, которая включает оплату труда за произведенную работу согласно тарифным ставкам (окладами) и сдельным расценкам, доплаты, надбавки, премии, гарантийные и компенсационные выплаты, предвиденные законодательством, а также другие компенсационные выплаты, которые имеют постоянный характер.
Следовательно, если условия оплаты труда учреждения (организации) предусматривают выплату премии (кроме одноразовой выплаты), то она учитывается в общем доходе, который подлежит индексации.
Пунктом 5 Порядка (1078-2003-п) предвидено, что месяц, в