Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

мене звати оксана. я здобувач кафедри економіки підприємств ужгородського національного університету. моє дослідження стосується маркетингового менеджменту. над цим дослідженням я працюю два роки. маю надію, що дослідження буде корисним для досягнення успіхів нашої держави, що добробут українців у майбутньому покращиться. Зараз я працюю в управління освіти тячівської державної адміністрації. моя робота стосується кадрових питань та державної служби. у майбутньому хочу передавати свої здобуті знання в області економіки студентам, займатися викладацькою

По-английски

to call me оксана. I am a bread-winner of department of economy of enterprises of the Uzhhorod national university. my research touches a marketing management. above this research I work two years. have a hope, that research will profit for the achievement of successes of our state, that welfare of Ukrainians will become better in the future. Now I work in the management of formation of тячівської of state administration. my work touches skilled questions and government service. in the future want to hand on the obtained torches in area of economy to the students, to engage in teaching