Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски

Law making in the UK Parliament
The Statute law consists of Acts of Parliament - primary legislation - and delegated or secondary legislation made by ministers under powers given to them by an Act. The Queen announces the Government's key bills at the State Opening of Parliament.

По-украински

Законне створення у БРИТАНСЬКОМУ Парламенті
Законний закон полягає Діє Парламенту - первинне законодавство - і делегував або вторинне законодавство, зроблене міністрами під повноваженнями, наданими їм Актом. Королева анонсує ключові рахунки Уряду в Державній ввідній Частині Парламенту.