Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски

Any form of human activity - theoretical or practical - requires not only realization of one or another aims, plans and tasks but also preliminary determination of borders and possibilities of this activity, presence of certain terms for her realization, id est knowledge about the features of that sphere in that this activity will come true.

По-украински

Що-небудь утворюється з людської діяльності - теоретичний або практичний - вимагає не лише реалізації тих або інших цілей, планує і завдання але і попереднє визначення меж і можливості цієї діяльності, присутності певних термінів за її реалізацію, тобто знання про особливості цієї сфери в цьому ця діяльність здійснюватиметься.