Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

імуногістохімічних метдів буде здійснена спроба вивчити реактивність імунної системи та інформативність екстра ембріональних маркерів.
Основна частина
1.Етіопатогенетичні теорії розвитку аборту, що не відбувся
Для багатьох учених питання: чому «завмирає» плід? - залишається відкритим. Початий пошук привів до неоднозначних відповідей, які повною мірою не вичерпують сутність проблеми.
1.1. Імунологічна теорія (АФС)
Найбільш актуальною серед запропонованих вважається імунологічна теорія, яка об'єднує в собі дві гіпотези: аутоімунну, а саме: антифосфоліпідний синдром - це комплекс порушень, пов'язаний із утворенням в організмі антитіл до власних фосфоліпідів, які є компонентами мембран клітин і деяких клітинних структур, тому клінічні вияви порушень системні; імунну: затримка розвитку вагітності базується на порушенні цитокінової регуляції, тому аборт, що не відбувся, варто розглядати як своєрідний імунодефіцитний стан, який блокує відторгнення плідного яйця [1,2]. Дослідження

По-русски

імуногістохімічних метдів будет осуществленная попытка выучить реактивность иммунной системы и информативность экстра эмбрионных маркеров.
Основная часть
1.Етіопатогенетичні теории развития аборта, который не состоялся
Для многих ученых вопроса : почему "замирает" плод? - остается открытым. Начатый поиск привел к неоднозначным ответам, которые в полной мере не вычерпывают сущность проблемы.
1.1. Иммунологическая теория (АФС)
Наиболее актуальной среди предложенных считается иммунологическая теория, которая объединяет в себе две гипотезы, : аутоімунну, а именно: антифосфоліпідний синдром - это комплекс нарушений, связанный с образованием в организме антител к собственным фосфолипидам, которые являются компонентами мембран клеток и некоторых клеточных структур, потому клинические проявления нарушений системны; иммунную: задержка развития беременности базируется на нарушении цитокиновой регуляции, потому аборт, который не состоялся, стоит рассматривать как
своеобразное иммунодефицитное состояние, которое блокирует отторжение
<<--- on-line translation is limited --->>